Beleid LOV

De Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV) heeft tot doel de belangen te behartigen van alle Leiderdorpse ondernemingen, zowel bij de gemeente Leiderdorp als in de regio. Daarnaast biedt de LOV een ontmoetingsplaats voor ondernemers op de maandelijkse netwerkbijeenkomsten, lunchbijeenkomsten en workshops.

Deze belangenbehartiging betreft zaken als

  • - de regionale en lokale infrastructuur (verkeers- en vervoersplannen);
  • - de virtuele infrastructuur (glasvezelnetwerken);
  • - hoogwaardig openbaar vervoer;
  • - parkeervoorzieningen;
  • - veiligheid;
  • - parkmanagement;
  • - structuurvisie detailhandel;
  • - ontwikkelingen Leiderdorpse bedrijventerreinen en winkelcentra e.d.

Ook heeft de LOV, in samenwerking met de gemeente en de KvK, de Leiderdorpse Ondernemersprijs geïnitieerd. Er is een prijs voor Detailhandel en een voor het overige bedrijfsleven.

Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een minimaal drie jaar in Leiderdorp gevestigde onderneming of organisatie, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of een bijzondere prestatie heeft geleverd. Dit evenement wordt gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari.