Commissies

Commissie Communicatie en PR 

Het verbeteren van het LOV-mago bij externe partijen (lokale en regionale politiek, niet- georganiseerde bedrijven, burgers, andere derden) en bij de leden in overeenstemming met de doelstellingen, die in het beleidsplan en door het LOV-bestuur zijn aangegeven, alsmede het onderhouden van de website. 

De commissie bestaat uit de volgende personen:


Commissie Ledenactiviteiten

Het organiseren van aansprekende ledenactiviteiten in overeenstemming met de doelstellingen, die daarvoor in het beleidsplan en door het LOV-bestuur zijn aangegeven.

De commissie bestaat uit de volgende personen:


Commissie Detailhandel

Het realiseren van een detaillisten aansprekend activiteitenaanbod in overeenstemming met de doelstellingen, die daarvoor in het beleidsplan en door het LOV-bestuur zijn aangegeven.

De commissie bestaat uit de volgende personen:


Commissie Politiek en Lobby

Het bevorderen van de belangen van de lidbedrijven door het beïnvloeden van de lokale en regionale politiek via (pro-)actief communiceren met politieke vertegenwoordigers.

De commissie bestaat uit de volgende personen:


Commissie Ledenwerving en Ledenbehoud

Het realiseren van een duurzame groei van het ledenaantal in overeenstemming met de doelstellingen, die daarvoor in het beleidsplan en door het LOV-bestuur zijn aangegeven.

De commissie bestaat uit de volgende personen:


Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt

Het verbeteren van de samenwerking tussen de lidbedrijven en het beroepsonderwijs c.q. de lokale en regionale arbeidsbemiddelingsorganisaties, teneinde bedrijven van goed opgeleid personeel te voorzien.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Vacatures 

Bent u enthousiast en wilt u een actieve bijdrage leveren aan de vereniging? Meld u zich dan aan voor één van de commissies! U kunt bellen 06-50247134 of e-mail lov@planet.nl