Contributie

Van uw contributie betalen we onze LOV-activiteiten. Denk maar aan het secretariaat, dat vele zaken coördineert en administreert. Ook doen we onderzoek en laten we rapporten opstellen die in het belang van de vereniging zijn. Dit is niet zonder kosten te realiseren. Dat geldt ook voor de communicatiemiddelen van de LOV. Omdat velen zich actief inzetten voor de vereniging kan de financiële bijdrage relatief laag zijn.

Daar staan de vele voordelen voor u als ondernemer tegenover. Aanmelden als lid kan via het secretariaat of het contactformulier op onze website.

Speciaal tarief voor startende ondernemers

Voor startende ondernemers geldt een speciale regeling; zij betalen het 1e jaar 100,00 euro, het tweede jaar 150,-- euro en het derde jaar de normale contributie voor individuele leden van 250,-- euro per jaar excl. btw.