Welkom op de website van de LOV, de ondernemersvereniging van Leiderdorp. De LOV is een netwerkvereniging en belangenbehartiger. Het eerste is het meest bekend. Met ruim 200 leden biedt de LOV door middel van de maandelijkse netwerkbijeenkomst een platform waar men elkaar in een ongedwongen sfeer kan ontmoeten en mogelijk zelfs zaken kan doen. De rol als belangenbehartiger is minder zichtbaar en anders ingericht dan 30 jaar geleden. De toenmalig burgemeester, dhr. Bruggeman, sprak uitsluitend met een vertegenwoordiger van de Leiderdorpse ondernemers. Die tijden zijn veranderd, de ondernemers(clusters) en het college ontmoeten elkaar geregeld. Toch speelt de LOV als belangenbehartiger een prominente rol. Nog altijd is de LOV het eerste aanspreekpunt, mede door periodiek overleg met de wethouder economische zaken, en participant in (regionaal) overleg. Vanuit het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB) worden deze zaken onderling uitgewisseld en getoetst. Vanuit beide rollen draagt de LOV bij aan de promotie van Leiderdorp en de Leiderdorpse ondernemers, bijvoorbeeld door het samen met de gemeente organiseren van de Leiderdorpse Ondernemersprijs (LOP). Uiteraard bent ook u van harte uitgenodigd om uw bijdrage hieraan te leveren.

Didos van Dam, voorzitter