Belangen

Bedrijfsleven Rijnland

Na de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college van gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft het BR er schriftelijk op gewezen dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt omtrent zaken als de Rijnlandroute (RLR) e...

lees verder ...


Lobbygroep aansluiting N11 Zoeterwoude

Uit een in opdracht van de provincien ZH door DHV uitgevoerd onderzoek naar de verkeersontwikkeling in de regio is gebleken dat er een knelpunt is bij de aansluiting van de N11 op de A4. Door ontwikkeling van Groenendijk als nieuw in te richten bedr...

lees verder ...


Leidse Regio Kring

Dit een een ontmoetingsplatform voor bedrijfsleven, politiek en culturele instellingen, dat erop is gericht onderling begrip te kweken en zo mogelijk gezamelijke activiteiten te ontwikkelen....

lees verder ...


Strategisch Bereikbaarheidsplatform

De bijeenkomsten (2x per jaar) worden bijgewoond door de wethouders van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten, vertegenwoordigers van de KvK, BV Leiden, LOV, Universiteit Leiden, Holland Rijnland, Provincie ZH, Centrummanagement Leiden en Mob...

lees verder ...


Bereikbaarheidsoverleg Leidse agglomeratie

Maandelijks overlegorgaan dat ten doelstelling heeft ervoor te zorgen dat (weg)werkzaamheden in de Leidse agglomeratie afgestemd zijn op elkaar. Zo kunnen ze tijdelijk inzichtelijke worden gemaakt voor alle weggebruikers, hetzij ondernemers, bewoners...

lees verder ...


BIZ Baanderij

...

lees verder ...