Bedrijfsleven Rijnland

Na de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college van gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft het BR er schriftelijk op gewezen dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt omtrent zaken als de Rijnlandroute (RLR) en de RijnGouweLijn (RGL). Er is gevraagd om nadere toelichting op hetgeen in het hoofdlijnenakkoord over deze zaken is vastgelegd. Ook is er een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe gedeputeerde mevrouw de Bondt met vertegenwoordigers van het BR. Aangedrongen is op een snelle, volledige en ongefaseerde uitvoering van de RLR, liefst in een 2x2 variant.

Er zijn geen artikelen aanwezig.