Bereikbaarheidsoverleg Leidse agglomeratie

Maandelijks overlegorgaan dat ten doelstelling heeft ervoor te zorgen dat (weg)werkzaamheden in de Leidse agglomeratie afgestemd zijn op elkaar. Zo kunnen ze tijdelijk inzichtelijke worden gemaakt voor alle weggebruikers, hetzij ondernemers, bewoners of andere verkeersdeelnemers. Communicatie naar alle betrokken partijen maakt een wezenlijk onderdeel uit van het overleg. Deelnemers zijn afvaardigingen van gemeente Leiden, gemeente Leiderdorp, Provincie ZH, Rijkswaterstaat, Mobiliteit op Maat, KvK, Centrum Management Leiden, BioSciencePark Leiden, Holland Rijnland, b.v. Leiden en de LOV.

Er zijn geen artikelen aanwezig.