BIZ Baanderij


Startbijeenkomst BIZ Baanderij veel belovend

Op uitnodiging van het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging LOV vond op dinsdag 24 maart jl. de startbijeenkomst voor de oprichting van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op de Baanderij plaats. Daarvoor werden 248 ondernemers aangeschreven, waarvan er circa 50 aanwezig waren in het auditorium van Area071 aan de Sisalbaan. 0 reactie(s)