Lobbygroep aansluiting N11 Zoeterwoude

Uit een in opdracht van de provincien ZH door DHV uitgevoerd onderzoek naar de verkeersontwikkeling in de regio is gebleken dat er een knelpunt is bij de aansluiting van de N11 op de A4. Door ontwikkeling van Groenendijk als nieuw in te richten bedrijfsterrein, de revitalisering van de Grote Polder en de ontwikkeling van Heineken is de noodzaak ontstaan van een ongelijkvloerse kruising van de N11 bij Heineken. De lobbygroep poogt hiervoor bij de provincie steun te genereren.

Er zijn geen artikelen aanwezig.