Strategisch Bereikbaarheidsplatform

De bijeenkomsten (2x per jaar) worden bijgewoond door de wethouders van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten, vertegenwoordigers van de KvK, BV Leiden, LOV, Universiteit Leiden, Holland Rijnland, Provincie ZH, Centrummanagement Leiden en Mobiliteit op Maat. Gesproken wordt over zaken als binnenstadservice en mobiliteitsmanagement.

Er zijn geen artikelen aanwezig.