Het bestuur

De bestuurssamenstelling richt zich op een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van bedrijfstakken en economische trekkers in leiderdorp. Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert éénmaal per maand.Het Algemeen Bestuur(AB) komt vier tot zes maal per jaar bijeen.  

Bestuur LOV

       

Didos van Dam
Voorzitter

(lid dagelijks bestuur)

Rudo Slappendel
Algemeen lid

(lid dagelijks bestuur)

Paul Wiltink
Penningmeester

(lid dagelijks bestuur)

 

Arjan Meester

Algemeen lid

(lid dagelijks bestuur)

 

 

Herbert Zilverentant

Algemeen lid 

(lid dagelijks bestuur)

 

 

   
       

Arjan Meester
Baanderij-overig

(lid algemeen bestuur)

 

John Filippo

Winkelhof

(lid algemeen bestuur)

 

Irene Gerhardt 
Santhorst

(lid algemeen bestuur)

 

       
       

Richard Schonk
Oranje Galerij

(lid algemeen bestuur)

Maarten Kop & Bart Keijzer

WOOON

(lid algemeen bestuur)

Vacant

De Lage Zijde 

(lid algemeen bestuur)

Vacant
Baanderij-auto's

(lid algemeen bestuur)