LOV links

Informatie over de Gemeente Leiderdorp, de samenstelling van het gemeentebestuur en haar dienstverlening vindt u op www.leiderdorp.nl

Informatie van de Kamer van Koopandel Rijnland vindt u op www.leiden.kvk.nl 

Het Ondernemersklankbord is een organisatie van 225 oud-ondernemers. Managers en specialisten uit het bedrijfsleven die zich belangeloos inzeten om de succeskansen van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te verbeteren. Ze adviseren het midden- en kleinbedrijf met verstand van zaken. www.ondernemersklankbord.nl

VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. www.vnoncw.nl

De Provincie Zuid Holland informeert u over zaken als ruimtelijk ordening, veligheid, milieu, samenleving en cultuur en toeristische zaken in de provincie. www.pzh.nl