Netwerk

De LOV is niet alleen voor u een netwerk, maar heeft zelf ook een netwerk. Zo verkrijgt de LOV informatie en kan de LOV het Leiderdorpse ondernemersbelang vertegenwoordigen bij overheid en ondernemersorganisaties. Hoeveel contacten heeft ú nodig?

Bestuurscontacten

Het plaatselijke Ondernemersoverleg: periodiek overleg met het Leiderdorpse college van B&W en met gemeenteraadsleden. De samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben een gestructureerd periodiek overleg met het georganiseerde bedrijfsleven.

Daarvoor is het platform Bedrijfsleven Rijnland opgericht. Hierin VNO-NCW West en de ondernemersverenigingen van de regio's Duin- en Bollenstreek, Leiden en Alphen vertegenwoordigd.

Daarnaast zijn er natuurlijk ad hoc beleidsdiscussies, problemen en maatregelen die aandacht vragen. Zodra er ondernemersbelangen mee gemoeid zijn pakt de LOV ze op en dan blijkt opnieuw het voordeel van het netwerk.