← terug naar overzicht

Nieuwsbrief

LOV Nieuwsbrief


Van de Voorzitter

Met gepaste trots kijk ik naar de wijze waarop we als vereniging uit het zomerreces te voorschijn zijn gekomen. En dan doel ik vooral op de frisse en goed bezochte borrel bij WOOON! Een grote opkomst, met ook veel nieuwe gezichten. Superleuk.

Daarnaast is er ook minder leuk nieuws. Strubbelingen tussen Wereldhaven en de Stichting Winkeliersvereniging Winkelhof hebben ertoe geleid dat in een buitengewone ledenvergadering van de Stichting is besloten deze op te heffen. Het voltallige bestuur is afgetreden. Een drastisch, doch begrijpelijk besluit. Met ook grote consequenties voor de LOV. Winkelhof is een van de clusterleden. Hoe dit verder gaat is nog niet helemaal duidelijk, daar wordt komende periode in DB en AB verband nog druk over gesproken.

Ook de kwestie rondom de Oranjegalerij houdt de gemoederen bezig. Er is de afgelopen jaren het nodige gebeurd, afgesproken en toegezegd. De LOV is van mening dat waar er wordt onderhandeld over schaars goed, lees detailhandelsmeters, een snelle en zakelijke (financiële) afwikkeling gepast is. Dat is immers de manier waarop je met elkaar onderneemt. Er vinden op dit moment gesprekken plaats en wij hebben er vertrouwen in dat de betrokken partijen snel tot onderlinge overeenstemming komen.

 

Ledenwerving

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn maar de LOV is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het verwerven van nieuwe leden.

 

Wat heeft de LOV ondernemers in Leiderdorp te bieden?

-                Netwerk

-                Gezellige netwerk borrels en overige activiteiten

-                Belangen behartiging bij regionale overheid (beleid en beleidsvoorbereiding)

-                Samen bereiken we als ondernemers meer, en samen weten we meer

-                Gericht op het principe "kennen, kunnen en gunnen".

 De LOV biedt elk lid de mogelijkheid om ideeën, contacten en netwerken te delen. Met als doel; ondernemerschap bevorderen en  onderlinge connecties versterken gericht op omzet.

 

Wat hebben we gedaan om nieuwe leden te verwerven?

In het voorjaar hebben we een netwerkontbijt georganiseerd. Leden mochten Eén gast meenemen en voor zichzelf en de gast pitchen. Dankzij deze bijeenkomst heeft er zich Eén nieuw lid aangemeld.

 

 Klik op de foto om te aftermovie te bekijken.

Netwerkborrel

Op 26 september jongstleden hadden we weer de netwerkborrel die deze maand werd gehouden bij WOOON!. De borrel was druk bezocht. Voor de borrel hebben we promotie gemaakt op Social Media. De laatste tijd zijn we steeds zichtbaarder op dit vlak want het is een ideale manier om zichtbaar te maken wie we zijn en wat we doen. Daardoor hebben een aantal geïnteresseerden zich aangemeld. Maar liefst elf ondernemers uit Leiderdorp die niet lid zijn hebben met interesse onze netwerkborrel bezocht. Zij werden bij aankomst ontvangen en Didos heeft ze in zijn praatje “voor en achter de schermen” hen van harte welkom geheten. Tijdens de borrel hebben drie bezoekers aangegeven lid te willen worden en na een mailtje achteraf nog eens twee.

 

Drukke netwerkbijeenkomst bij WOOON

Tijdens de volgende borrel op 31 oktober krijgen zij de mogelijkheid om tijdens de 90 seconden pitch op de trap zich aan ons voor te stellen. 

De komende tijd gaan we meer evenementen organiseren die aansluiten bij de wensen en behoeftes van onze leden. Want iedere ondernemer heeft ten slotte zijn eigen specialisme, zo kunnen we allemaal wat anders. Door elkaar te kennen, kunnen we gebruik maken van elkaars kunnen. Hierdoor wordt de onderlinge markt, ondernemerschap door gunnen bevorderd en onderlinge connecties versterkt gericht op omzet.

Kent u ook een ondernemer die nog geen lid is van onze vereniging? Meld u dan aan voor de volgende netwerkborrel en neem uw gast mee. U kunt dat doorgeven aan Astrid Selier via info@lovleiderdorp.nl (ook voor aanmelden van uw pitch).

Ondernemersdag071

Dinsdag 9 oktober vond de 4e editie van de Ondernemersdag071 plaats. De werkgroep die dit organiseert wordt voorgezeten door Didos en ook Rudo is bijzonder actief betrokken in de organisatie en uitvoering. Zowel achter de schermen als voor het scherm als presentator van de 071Talks. Het was een mooie uitvoering. Via onderstaande link een impressie van deze middag:

 Klik op de foto om te aftermovie te bekijken. 

Website

Zoals u gemerkt heeft is de website de laatste tijd niet up to date. We zijn bezig met het realiseren van een nieuwe website. Deze zal tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2019 worden gelanceerd. Voor de nieuwe website gaan we in de komende maanden alle leden benaderen. De gegevens van de leden die op de website staan moeten juist zijn en in het kader van de AVG met toestemming zijn aangeleverd.

 

Agenda

Zoals u van ons gewend bent borrelen wij standaard op de laatste woensdag van de maand. De komende borrels vinden plaats bij Grand Café Hofplein. Deze worden gehouden op de woensdagen 31 oktober en 28 november.

In december is er geen borrel. Dan hebben wij het jaarlijks kerstdiner. Een mooi en goedbezocht evenement, waarbij zowel ondernemers als het college B&W vertegenwoordigd is (in black-tie). Het kerstdiner vindt dit jaar plaats op donderdag 13 december 2018.

Ook organiseert de LOV jaarlijks een nieuwsjaarreceptie, deze is op woensdag 2 januari 2019. Zet deze vast in uw agenda. En houd de website in de gaten voor updates en mogelijkheid tot aanmelden.

Workshop ‘Internet of Things’ & Business 

We leven in een waanzinnig interessant tijdperk van digitalisering die grote impact heeft op onze maat­schappij en kansen biedt voor bedrijven in alle sectoren. Voor bedrijven uit Leiderdorp en omgeving organiseren we daarom samen met het project Smart071 van Economie071 de praktische workshop ‘Internet of Things’ & Business op dinsdag 13 november vanaf 17.15 uur in Area071. Een van de sprekers is ‘local hero’ Hans Liefting van het bedrijf Leiderdorp Instruments. Voor meer informatie en aanmelding zie deze link

Lees meer over de 12 innovatietrajecten met MKB ondernemers uit de Leidse regio binnen het project Smart071.

 

De finale van LEF bezoeken? Meld je aan, klik op de foto.

 


In deze nieuwsbrief:

> Onze agenda
Agenda


LOV Netwerkbijeenkomst | Grand Café Hofplein
november
28
Adres: Winkelhof 15
Plaats: Leiderdorp
Tijd: 17.30 - 19.30 uur
lees verder


LOV Netwerkbijeenkomst | Grand Café Hofplein
oktober
31
Adres: Winkelhof 15
Plaats: Leiderdorp
Tijd: 17.30 - 19.30 uur
lees verder


Finale starterswestrijd LEF | Leidse Schouwburg
november
27
Adres: Oude Vest 43
Plaats: Leiden
Tijd: 20.00 - 23.00 uur (Inloop 19.15 uur)
lees verder


Workshop ‘Internet of Things’ & Business
november
13
Adres: AREA071
Plaats: Sisalbaan 5a, Leiderdorp
Tijd: 17.15 uur
lees verder