Ondernemend LOV

Ondernemend LOV

De LOV denkt al 25 jaar intensief mee bij besluitvorming over economische zaken en plannen die belangrijk zijn voor een goed ondernemersklimaat in Leiderdorp en binnen de regio. We volgen de ontwikkelingen rond het Centrumplan op de voet, waaronder de toekomstige uitbreiding van Winkelhof. Ook het op niveau houden van bestaande bedrijfs- en winkellocaties vraagt onze aandacht.

Vanuit het ondernemersbelang houden we de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in het W4-gebied, het hele plangebied dat verbonden is aan de verbreding van de A4; in het bijzonder de uitbreiding van winkelmogelijkheden en andere bedrijvigheid. Samen met de KvK en VNO/NCW volgt de LOV de economische ontwikkelingen binnen Leiderdorp en de regio.

De LOV werkt tevens aan een verruiming van mogelijkheden voor werk aan huis. Dat is vooral van belang voor starters en eenpersoonsbedrijven. Een ander aandachtspunt is de infrastructuur van Leiderdorp. De bereikbaarheid en parkeermogelijkheden van de Leiderdorpse bedrijven moeten hierin voldoende tot hun recht komen. Een eerste resultaat is de herziening van het knooppunt Rietschans / Engelendaal.

In regionaal verband wordt meegedacht over een reeks van onderwerpen zoals de Rijnlandroute (N11 tussen Leiden en Katwijk), de ontwikkeling van de Oude Rijnzone (Leiden - Alphen aan den Rijn), de economische ontwikkeling van Rijnland en de programmering van bedrijventerreinen.