LOV Leiderdorp

De organisatie van de LOV is ingericht op een brede betrokkenheid van de leden bij de interne activiteiten, de voorbereiding van beleid en de belangenbehartiging.In het bestuur zijn zoveel mogelijk bedrijfstakken en bedrijvenclusters vertegenwoordigd. Er gaat veel om in de LOV en het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert dan ook minstens éénmaal per maand.

Het Algemeen Bestuur(AB) komt vier tot zes maal per jaar bijeen. Elk jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV), die we houden in februari of maart. Tijdens deze vergadering is er volop ruimte voor discussie over het te voeren en het gevoerde beleid en stellen we de begroting vast en daarmee ook de contributie van de leden.