Skip to content
Ghoyhuys

ALV en BBQ

Ghoyhuys,Zuidzijderweg 6, Oud Ade

Donderdag 3 september organiseren we onze eerste netwerkbijeenkomst, na de zomer en na de lockdown. Om te vieren dat we weer bij elkaar kunnen komen, organiseren we een BBQ bij het Ghoyhuys. Daarnaast vindt ook onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarin Didos van Dam de voorzittershamer zal overdragen aan Lorien de Roode, zodra de leden instemmen met haar benoeming.

We hopen op een mooie opkomst, waarbij het belangrijk is dat we weten hoeveel mensen er komen. Niet alleen in verband met het eten, maar ook vanwege de coronamaatregelen. Er kunnen maximaal 45 leden deelnemen. Bij meer aanmeldingen werken we met een wachtlijst.

Bij binnenkomst tekent u een gezondheidsverklaring.

Heeft u zich aangemeld maar komt u uiteindelijk toch niet? Laat het ons weten want dan kunnen we de leden op de wachtlijst alsnog uitnodigen.