Over LOV Leiderdorp

De organisatie van de LOV is ingericht op een brede betrokkenheid van de leden bij de interne activiteiten, de voorbereiding van beleid en de belangenbehartiging. In het bestuur zijn zoveel mogelijk bedrijfstakken en bedrijvenclusters vertegenwoordigd. Er gaat veel om in de LOV en het Dagelijks Bestuur vergadert dan ook minstens éénmaal per maand.

Elk jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV), die we houden in meestal in februari of maart. In 2020 zal de vergadering plaats vinden in september. De richtlijnen van de RIVM worden hierbij in acht genomen. Tijdens deze vergadering zal het voorzitterschap worden overgedragen van Didos van Dam naar Lorien de Roode. Verder is er volop ruimte voor discussie over het te voeren en het gevoerde beleid en stellen we de begroting vast en daarmee ook de contributie van de leden.

LOV Jaaroverzicht 2018

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Didos van Dam

Voorzitter
Algemeen lid

Ben van den Kommer

Algemeen lid
Penningmeester

Pim Klop

Penningmeester
Algemeen lid

Rudo Slappendel

Algemeen lid
Aspirant voorzitter

Lorien de Roode

Aspirant voorzitter
Algemeen lid

Arjan Meester

Algemeen lid
Algemeen lid

Herbert Zilverentant

Algemeen lid
Algemeen lid

Astrid Selier

Algemeen lid