Skip to content

Over de LOV – Leiderdorpse Ondernemers Vereniging

De organisatie van de LOV is ingericht op een brede betrokkenheid van de leden bij de interne activiteiten, de voorbereiding van beleid en de belangenbehartiging. In het bestuur zijn zoveel mogelijk bedrijfstakken en bedrijvenclusters vertegenwoordigd. Er gaat veel om in de LOV en het Dagelijks Bestuur vergadert dan ook minstens éénmaal per maand.

Elk jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV), die we houden in meestal in februari of maart. In 2020 zal de vergadering plaats vinden in september. De richtlijnen van de RIVM worden hierbij in acht genomen. Tijdens deze vergadering zal het voorzitterschap worden overgedragen van Didos van Dam naar Lorien de Roode. Verder is er volop ruimte voor discussie over het te voeren en het gevoerde beleid en stellen we de begroting vast en daarmee ook de contributie van de leden.

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Lorien de Roode

Voorzitter
Algemeen lid

Ben van den Kommer

Algemeen lid

Roy Spierenburg

Penningmeester
Algemeen lid

Rudo Slappendel

Algemeen lid

Angelique Beekhuizen

Secretaris
Algemeen lid

Arjan Meester

Algemeen lid
Vice voorzitter

Herbert Zilverentant

Vice voorzitter