Over ons

De organisatie van de LOV is ingericht op een brede betrokkenheid van de leden bij de interne activiteiten, de voorbereiding van beleid en de belangenbehartiging. In het bestuur zijn zoveel mogelijk bedrijfstakken en bedrijvenclusters vertegenwoordigd. Er gaat veel om in de LOV en het Dagelijks Bestuur vergadert dan ook minstens éénmaal per maand. Ook is er maandelijks een koffie-overleg tussen de wethouder (Economische Zaken) en onze voorzitter.

Elk jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV), die we houden in meestal in februari of maart.

Leden

Jaar

Evenementen

Partners

Dé lokale ondernemersvereniging

De Leiderdorpse Ondernemersvereniging is een vereniging voor ondernemers uit Leiderdorp en de regio. Het bestuur behartigt de belangen van lokale ondernemers. Er is maandelijks overleg tussen de vereniging en de gemeente en op regelmatige basis wordt er ook regionaal overleg gevoerd.

Daarnaast is de LOV ook een netwerkvereniging. Leden ontmoeten elkaar 10x per jaar bij de reguliere netwerkbijeenkomsten. Ook zijn er themabijeenkomsten zoals de Sloepentocht en het Kerstdiner. Onze missie is: Kennen, kunnen, gunnen.

Ons bestuur

Het dagelijks bestuur van de LOV komt maandelijks bij elkaar.

Lorien de Roode

Voorzitter

Lorien is sinds 2020 voorzitter van onze vereniging en is zelf actief als ondernemer bij van Wetting & De Roode advocaten

 

Rudo Slappendel

Algemeen bestuurslid

Al sinds 2008 bestuurder bij de LOV en is de ondernemer achter Unity.NU, Rudeboy Media B.V. en Danice Leiderdorp B.V. Binnen de LOV organiseert hij veel activiteiten en heeft veel creatieve inbreng.

Roy Spierenburg

Penningmeester

Roy Spierenburg is dol op cijfertje en dat is maar goed ook. Sinds 2021 is Roy verantwoordelijk voor de financiën van onze vereniging.

 

Ben van den Kommer

Algemeen bestuurslid

Ben is directeur van bij Kruyt B.V. en hij is altijd vrolijk! Binnen de LOV is hij algemeen bestuurslid en organiseert de ontbijtsessies.

Katinka van Houwelingen

Algemeen bestuurslid

Katinka versterkt het bestuur sinds 2024. Ze woont in Leiderdorp en is met haar partner eigenaar van Hotel Nieuw Minerva in Leiden.

.

Arjan Meester

Algemeen bestuurslid

Arjan is mede-eigenaar van AREA071. Binnen het bestuur is hij een duizendpoot op het gebied van kennis. Er is geen onderwerp waar Arjan niet over mee kan praten, of waar hij een mening over heeft.

Ook onderdeel worden van dé Leiderdorpse ondernemers vereniging?